Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toiminnan yleiset tavoitteet

Yhdistyksen toiminta-alue on Hämeenkadun, Helsingin valtatien, Hippoksentien Uudenmaantien ja Uudenmaankadun rajaama alue. Keskeistä toiminnassa on edistää viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön luomista.

Liikenne

Tavoitteena on, että Kerttulin katuverkko palvelee ensisijaisesti alueen omia tarpeita. Liikennettä hidastavia, turvallisuutta lisääviä ja läpikulkua vähentäviä järjestelyjä alueelle tulee lisätä.

Tavoitteena on saada:

  • Turvallinen pyöräilyreitti Lemminkäisenkadulta alkaen pitkin Kupittaankatua aina Martin koululle asti. Reitti on erityisen tarpeellinen nyt, kun Kerttulin alakoulun oppilaat siirtyvät Martin kouluun
  • Kerttulin ja Kaarinankadun risteykseen ajonopeuksia hillitsevä ratkaisu.
  • Kiinamyllynkadulle Kurjenkaivonkentän kohdalle asennetaan liikennevalot (Tärkeä TYKS: työtekijöille, vieraille ja asiakkaille).
  • Itäisen pitkäkadun nopeuden alentaminen eri toimenpitein.
  • Kerttulin ruudun pysäköintipaikat on syytä varata alueen omien palveluiden ja asukkaiden käyttöön. Katuverkon ulkopuolelle tulee rakentaa riittävästi pysäköintipaikkoja mm. Teknologiakeskuksen ja yliopiston tarpeita varten. Uutena huolen aiheena lukion sijoittaminen Kerttulin koulun tiloihin. Lukiolaisten ja opettajien tarvitsemien pysäköintipaikkojen löytyminen alueelta on lähes mahdotonta. Asukasyhdistys edellyttää, että Turun kaupunki tekee kokonaisvaltaisen suunnitelman pysäköintiongelmien ratkaisemiseksi.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa.

Täydennysrakentaminen

Yhdistys seuraa jatkuvasti myös alueen lisärakentamista ja kaavoitusta. Lähitulevaisuudessa erityisesti seurattavia ja kannanottamista vaativia kohteita ovat:

  • Sirkkalan kasarmialueen täydennysrakentaminen, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.
  • HK-ruokatalon alueen rakentaminen ja sitä seuraavat liikennejärjestelyt, erityisesti kevyen liikenteen, Kupittaan- ja Kaivokadulla.

Kortteleiden mahdollinen täydennysrakentaminen ei saa kohtuuttomasti uhata naapureiden asumisviihtyvyyttä. Asukasyhdistys pyrkii vaikuttamaan asioihin antamalla lausuntoja Turkuseuraan saapuneista aluetta koskevista asemakaavan muutosluonnoksista.

Viihtyvyys ja asumisympäristö

Hirttokalliota kehitetään virkistysalueena. Kaupunki suhtautuu myönteisesti kehittämiseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa yhdessä asukasyhdistyksen, Kerttulin koulun, liikuntatoimiston ja puisto-osaston kanssa järjestettävät siivoustalkoot ns. Hirttokallion alueella. Yhdistys tukee edesmenneen Kaj Kivisen ajatusta ja suunnitelmaa penkin asentamiseksi Kerttulin kellon alle (Kaarinan- ja Kerttulinkadun kulma). Suunnitelma toteutettaisiin niin, että asukasyhdistys hankkisi penkin, kaupunki asentaisi sen ja huolehtisi siitä jatkossa.

Uudenmaankadun ylitse rakennetaan Kerttulin alueen ja Vartiovuoren yhdistävä kevyen liikenteen silta Kauppaoppilaitoksen sivuitse kulkevan Pyhän Kerttulin oikopolun jatkeena. Kaupunki suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Hanke ei vielä sisälly vahvistettuihin suunnitelmiin.

Kupittaan maauimala otetaan myös talviuintikäyttöön. (esitys liikuntalautakunnalle 22.5.05)

Yhteistyö

Yhdistys on Turkuseuran jäsen ja on sen kautta yhteydessä muihin kaupunginosayhdistyksiin.

Yhteistyö Shakkikerho TuTs:n kanssa jatkuu. Elokuun ensimmäisellä viikolla Kupittaan urheiluhallissa järjestettävien pikashakin SM-kilpailujen yhteydessä on tarkoituksena järjestää Kupittaan shakkipuistossa oheistapahtumia, jotka olisivat osa kaupunginosaviikkoa. Kustannuksiin on mahdollista saada tukea Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistykseltä.

Alueen asukkaiden etujärjestönä yhdistyksellä on tiiviit ja hyvät yhteydet eri viranomaisiin ja kaupungin luottamusmiehiin, erityisesti asemakaavaosastoon.

Kokoukset ja tilaisuudet

Yhdistys järjestää toimintavuonna kaksi sääntömääräistä kokousta sekä muita tilaisuuksia jäsenille ja alueen asukkaille.

Tiedotus

Jäsenille ja muille alueen asukkaille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Erityisesti hallitus on päättänyt tehostaa tiedotusta yhdistyksen omilla kotisivuilla, joista vastaa Nico Rantanen. Tiedotuksen tehostamiseen käytetään myös radiota ja sanomalehtiä.